Lægestof

ET JOURNALISTISK
SPECIALE

Som freelancer fra 1992 - 2000 var lægestoffet et af mine specialer. Det blev til 68 interviews med læger og professorer om deres specialer. Artiklerne har været udgivet af Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og Fyns Amt, de fleste i følgende udgivelser:

•  Tidsskriftet Vision
•  De Fynske Sygehuse
•  Fyns Amts Årsskrift

Tidsskriftet Vision
Nr. 9 - 2000
Overlæge Erik Løntoft
PlastikKir Afd OUH
Undersøgelse for kræftspredning vha. sentinel lymfeknudebiopsi
Professor Torben Kruse
Klinisk Inst. Syddansk Universitet
Genforskningens betydning for patientbeh. aktuelt og i fremtiden
Overlæge S. Risom Kristensen
Afdeling KKA OUH
Udredning af blodpropper, herunder de arveligt betingede faktorer
Overlægerne S. Kruse-Andersen
N. Qvist, Sv. A. Pedersen, S. Husby
Motilitets Laboratoriet OUH
Laboratoriets specialiserede undersøgelser af den øvre og den nedre mave-tarm kanal hos børn og voksne
Afdeling KKA Virksomhedsportræt
Juni 2000
Adm. overl. prof. Mogens Hørder
Afdeling KKA OUH
At være ajour med biokemiens eksplosive hurtige udvikling
Overlæge Kirsten Rasmussen
Klinisk Genetik KKA OUH
Genetisk udredning af familier med arveligt betingede lidelser
Praktiserende læge Per Grinsted
Praksiskonsulent KKA OUH
Kvalitetssikring af mikrobiologiske undersøgelser i praksissektoren
Overlæge S. Risom Kristensen
Afdeling KKA OUH
Mikrodialyse som ny mulighed i biokemisk diagnostik
Tidsskriftet Vision
Nr. 8 - 1999
Overlæge Karsten Thomsen
OrtopædKir Afd OUH
Udvidelsen af den specialiserede rygkirurgi på OUH, i amtet og i sydregionen
Overlæge Anders Kruse
NeuroKir Afd OUH
Samarbejdet mellem neurokirurger og ortopædkirurger om rygkirurgi
Prof. dr. med. Gisela Sjøgaard
Syddansk Universitet
Forskningen på Institut for Idræt i muskelskader og deres opståen og evt. forebyggelse
Adm. overl. Poul Klint-Andersen
Anæstesiologisk-Intensiv Afd OUH
Det nye specialiserede flow af intensiv-patienter
Overlæge Mogens Hüttel
Anæstesiologisk-Intensiv Afd OUH
Det nye lægeligt grenspeciale i intensiv terapi
Overlæge Kurt Andersen
ThoraxKir Afd OUH
Flere skal i fremtiden overleve lungecancer
1. reservelæge Erik Jacobsen
ThoraxKir Afd OUH
Oprettelsen af en landsdækkende klinisk database for lungecancer
Tidsskriftet Vision
Nr. 7 - 1998
Overlæge Karsten Thomsen
Ortopæd.Kir Afd OUH
En ny operationsteknik til opretning af skæve rygge
Psykiater, overlæge Knud Jensen
Psykiatrisk Afd OUH
Undervisning af skizofrene og dets betydning for sygdommens forløb
Professor dr.med. Per Bjerre
NeuroKir
Afd OUH
Nyt endoskopisk udstyr til hjerneoperationer
Overlæge Søren Risom Kristensen
Afdeling KKA OUH
Mikrodialysens fordele og ulemper som analysemetode
Overlæge Erik Løntoft
PlastikKir Afd OUH
Kliniske forsøg med mikrodialyse bl.a. på brystkræftopererede
Overl. prof. P. Høilund-Carlsen
Kl. Nuclearmed. Afd OUH
Indførelsen af isotopundersøgelser af hjertepatienter
Overl. prof. Torben Haghfelt
Hjerteafdelingen OUH
Isotopundersøgelser af hjertepatienter sammenlignet med alm. undersøgelser
Tidsskriftet Vision
Nr. 6 - 1997
Overlæge Mogens Laue Friis
EpilepsiKlinikken OUH
Forskningen i det gen, der disponerer for arveligt epilepsi
1. reservelæge M. Juel Kjeldsen
Vejle Sygehus
Danmarks største tvillinge-undersøgelse af epilepsi
Professor dr.med Lars Gram
Center for Klinisk Farmakologi
Kvalitetssikre brugen af lægemidler og forskningen i nye
Tidsskriftet Vision
Nr. 5 - 1997
Læge Anette Drøhse Kjeldsen
Ph.D. Syddansk Universitet
Ny behandling af Oslers Sygdom vha emboloterapi
Overl. prof. Henning Beck-Nielsen
Medicinsk Afd OUH
Forebyggelse af følgesygdomme ved diabetes vha. kostvaner
Overlæge Søren Kruse-Andersen
Esophaguslaboratoriet OUH
Ny forskning i spiserørsforstyrrelser vha. såkaldt kunstigt intelligens
Adm. overl. J. Nepper-Rasmussen
Røntgendiagnostisk Afd OUH
Akut diagnosticering baseret på digitalt overførte scannerbilleder
Overlæge Poul Ravn
Haderslev Sygehus
Brugen af digitalt overførte scannerbilleder i behandlingen
Tidsskriftet Vision
Nr. 4 - 1996
Overlæge N. Tinggaard Pedersen
Patologisk Institut OUH
En ny hurtig diagnosticering af leukæmipatienter
Overlæge Gitte Kerndrup
Patologisk Institut OUH
Nye undersøgelser, der redder leukæmipatienter
Reservelæge Jesper Due
Kir.Gastroent. Afd OUH
Forebyggelse af nyttesløse operationer vha. ny undersøgelsesmetode
Læge Jørgen Lindhardt
Videreudd.Udvalget Fyns Amt
Reformen af lægernes videreuddannelse
Overlæge Mogens Tange
Neurokirurgisk Afd OUH
Kirurgisk behandling af diskusprolaps i satellitenhed på Slagelse Centralsygehus
Cheflæge Karen Margrethe Modvig
Slagelse Centralsygehus
Speciallæge-samarbejdet med OUH om rygpatienter
Tidsskriftet Vision
Nr. 3 - 1995
Adm. overlæge Siems Siemssen
Centret for mundhulecancer OUH
Mikrokirurgisk gendannelse af ødelagt mundhule efter cancer
Overlæge Erik Løntoft
Plastikkirurgisk Afd OUH
Ny behandling til opnåelse af naturlig vækst i ødelagt mundhule
Overl. professor Bjarne Egelund
Center f. højdosiskemot. OUH
Forsøg med at kombinere højdosiskemoterapi og afarese
Læge Anne Marie Gerdes
Afd KKA, klinisk genetik OUH
Udredning af familier med arvelige kræftformer vha genetiske undersøgelser
Adm. overlæge Johannes Gaub
Infektionsmed.Afsnit OUH
Forskning i kombinationsbehandling af HIV-patienter
Overlæge Kirsten Bentzen
Infektionsmed.Afsnit OUH
Behandling af HIV med kombinationsbehandling
Publikationen Udviklingskontrakter
Fyns Amt 1994
Adm. overl. Poul Klint-Andersen
Anæstesiologisk-Intensiv Afd OUH
Udvikling af nyt måleudstyr til intensiv behandling
Årsskrift om kvalitetssikring
Fyns Amt 1994
Overlæge Sigurd Benjaminsen
Psykiatrisk Afd OUH
Forskning i årsager til selvmordsforsøg
Læge K. Skovgaard Olsen
Anæstesiologisk-Intensiv Afd OUH
Kvalitetssikring af arbejdsgangen før, under og efter en anæstesi
Overlægerne P.Hole og T.L.-Jensen
Anæstesiologisk-Intensiv Afd OUH
Lægernes særlige indsats ved store katastrofer
Praktiserende læge Per Grinsted
Odense
Udskrivningsbrevets betydning for patientforløbet
Tidsskriftet Vision
Nr. 2 - 1994
Adm. overlæge Mogens Møller
Kardiologisk Afd OUH
Ny elektrisk behandling af hjertegalop vha. brændinger
Adm. overlæge Kirsten Hørder
Det børnepsykiatriske Hus OUH
Et integreret patientforløb for Anorexia Nervosa
Overlæge Anders Elbirk
Karkirurgisk Afd OUH
Udbygningen af de specialiserede karkirurgiske operationer
Adm. overlæge Arne Høst
Børneafdeling H OUH
Patientforløbsprogrammer for børneområdet i sydregionen
Adm. overl. J. Nepper-Rasmussen
Røngtendiagnostisk Afd OUH
Forebyggelse af hjerneblødninger vha. ny spiralbehandling
Årsskrift om kvalitetssikring
Fyns Amt 1993
Praktiserende læge Anders Munck
Brenderup
Insulinreguleringen i praksissektoren
Adm. overl. Axel Malchow-Møller
Svendborg Sygehus
Koordineret udskrivning til hjemmeplejen
Adm. overl. prof. Mogens Hørder
Afdeling KKA OUH
ISO 9000 til sikring af kvaliteten i laboratoriet
Adm. overl. H. P. Graversen
Kirurgisk Afd A OUH
Kvalitetssikring af kirurgi og problemerne med dataadgangen
Årsberetningen De Fynske Sygehuse
1993
Adm. overlæge Kresten Work
Øjenafd E OUH
Nyt eximer-laserudstyr til øjenoperationer
Overlæge Kjeld Christensen
Nyborg Sygehus
Kikkertkirurgi i behandlingen af brok i lysken
Tidsskriftet Vision
Nr. 1 - 1993
Adm. overlæge Erna Enevoldsen
Neuromed. Afd OUH
SPECT-scanneres brug i forskningen og patientbehandling
Adm. overlæge Peter Frandsen
Ortopæd.Kir. Afd OUH
Bredbåndsdiagnoser mellem Esbjerg og Odense
Adm. overlæge Karsten Lauridsen
Gastroent. Afd OUH
Den specialiserede behandling af colitis-crohn patienter
Cheflæge Bent Christensen
OUH
Lægespecialers samordning og spredning i sydregionen
Adm. overl. professor Ib Søgaard
Neurokir. Afd OUH
Nyt kirurgisk indgreb mod ansigtstrækninger
Adm. overlæge Troels Barfred
Ortopæd.Kir. Afd OUH
Mikrokirurgisk replantation af afrevne arme og ben

En generel kompetence med
information om
læge- og sundhedsområdet

KEXX.jpg Lægestoffet er en af de fire hjørnestene i min kompetence med information omkring sundhedssektoren. De tre andre hjørnestene er:

  • At jeg som NYHEDSJOURNALIST i seks år dækkede sygehus- og sundhedsstoffet med mere end 1.000 artikler  
  • At jeg som INFORMATIONSMEDARBEJDER ved to amter har arbejdet internt med sundhedsvæsenets informationsopgaver
  • At jeg som FREELANCE JOURNALIST har skrevet og redigeret årsberetninger, nyhedsbreve, publikationer, artikler m.m. for sygehus- og sundhedsområdet