Freelance opgaver

Odense Universitetshospital
og Syddansk Universitet
Tidsskriftet VISION (36 sider, A4)
52 interviews med speciallæger og professorer om deres specialer, patientbehandling og forskning i perioden 1993 - 2000. Bladets målgruppe er læger / ledende medarbejdere i sydregionens sundhedssektor. Udgives af Odense Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet
Odense Universitetshospital Medierådgivning og imagepleje
Havde i hhv. 1996 og 1997 en samarbejdsaftale med direktionen om en styrkelse af pressekontakten og hospitalets image. Skrev i perioden den interne publikation “Kontakt til pressen” (8 sider, A5) om ledende medarbejderes rolle ift. pressen. Deltog i udformningen af en ny pressepolitik, deltog i direktionens møder om emnet, og stod i perioden for indkaldelse til flere pressemøder som led i implementeringen.
Odense Universitetshospital Fire pjecer om Anorexia (16 sider, A5)
Tilpassede udgaver til de forskellige aldersgrupper, der modtager
differentierede behandlingstilbud. Opgaven løst for Det børnepsykiatriske Hus
Odense Universitetshospital Portræt af Afdeling KKA (24 sider, A4)
Portræt af Danmarks største laboratorium med specialer indenfor genetik, farmakologi og biokemi. Interviews med ledende medarbejdere, profilering af afdelingens specialer, redigering af indlæg fra afdelingens læger og koordination af foto, layout og tryk
Odense Universitetshospital
Agora IV - international hospitalskonference i Odense
Arrangeret af EUs hospitalskomite i samarbejde med Odense Universitetshospital og Fyns Amt. Arrangerede pressekontakten før og under konferencen. Skrev efterfølgende flere artikler til fagblade samt bidrog med tekster og billeder til bogen “Agora IV - fremtidens hospitalssystem”
Odense Universitetshospital Pjece om Danmarks største patienthotel
Med en bred introduktion til det nye begreb “patienthotel”. 16 sider A5-format. Research, interviews, tekst samt koordinering af foto, layout og tryk
Fyns Amt Årsberetningen “De Fynske Sygehuse”
(40-68 sider, A5) Redigerede årgangene 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997. Skrev artikler, redigerede øvrige indlæg samt koordinerede foto, layout og tryk
Fyns Amt Årsberetningen “Kvalitetssikring på sundhedsområdet”
(84-104 sider, A5). Redigerede årgangene 1993 og 1994. Omhandlede kvalitetssikring på sygehusene og i praksissektoren. Skrev artikler, redigerede øvrige indlæg samt koordinerede foto, layout og tryk
Fyns Amt Nyhedsbrevet “De Fynske Sygehuse”
1992 - 1996 (8-16 sider, A4) Udgivet af sygehusforvaltningen med ledelsesinformation til de lokale sygehusledelser. Skrev 24 numre, inden det blev indstillet ved overgangen til ny struktur
Fyns Amt Pjecen “Patientens rettigheder” (16 sider, A5)
Til udlevering til patienter på de fynske sygehuse, hvis de ønskede information om blandt andet klagemuligheder. Redigerede pjecen på basis af oplæg fra embedsmænd
Fyns Amt Pjecen “Ta’ temperaturen på dit sygehus”
(12 sider, A5) Orientering i kort form om resultaterne af amtets hidtil største undersøgelse af patienters tilfredshed.
Fyns Amt Pjecen “Vi griber oftest telefonen”(16 sider, A5)
Om en undersøgelse gennemført af Syddansk Universitet, der belyste 4.500 kontakter mellem sygehusene og den primære sundhedstjeneste
Fyns Amt Pjecen “Udviklingskontrakter” (36 sider, A5)
Om samarbejdet mellem det offentlige og private virksomheder om udviklingsprojekter. Skrev artiklerne og redigerede øvrige indlæg samt koordinerede foto, layout og tryk
Fyns Amt Pjecen “Praksiskonsulenten” (20 sider, A5)
Om Fyns Amts indførelse af praksiskonsulenter på de enkelte sygehusafdelinger. Skrev artiklerne og koordinerede foto, layout og tryk
Fyns Amt Ferie 92 udstillingen, Bella Centret
Koordinering af Fyns Amts deltagelse. Der blev gjort fremstød for fynsk lakse-eventyr og cykelturisme. 34.000 besøgende på tre dage
Fyns Amt Storebælts-udstillingen
Koordinering af Fyns Amts stand på den særlige udstilling i Nyborg, der var åbent i hele byggeperioden
Fyns Amt Pressemeddelelser
Cirka 20 pressemeddelelser / pressekontakter og tilhørende medierådgivning. Opgaven løst for informationsafdelingen og de enkelte forvaltninger
Fyns Amt Pjecen “Den Fynske Sundhedsplanlægning”
(48 sider, A5). Redigering af indlæg fra politiske konferencer forud for den første sundhedsplan
Fyns Amt Magasinet “Råstof for livet”
Debatblad om Amtscentralens fremtid. Redigerede diverse indlæg
Fyns Amt Pjecen “Om alkohol”
Redigering af tekst om Fyns Amts tilbud på alkoholområdet
Syddansk Universitet Redigering af pjecen “Medical Audit”
(12 sider, A5). Om kvalitetssikring i almen praksis, udgivet af Center for Helsetjenesteforskning.
Sundhedsmagasinet Helse Artikler til de regionale sider
for Fyn om regionale sundhedsemner, blandt andet de fynske sygehuse og det fynske beredskab mm.
Tidsskrift for dansk Sundhedsvæsen Artikler om bl.a. EDI-handel
i sundhedssektoren og fremtidens ledelsesformer og sundhedssystemer
Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Nyudvikling af det samlede informationsmateriale
om de fem ingeniøruddannelser i Odense. Opgaven løst i samarbejde med afdelingsledelserne. Skrev fem nye pjecer og en fælles publikation
Sammenslutningen af Institutioner
for Erhvervshæmmede (SIE)
132 artikler til SIE Bladet
fra 1992 - 1996, bl.a. dækning af faglige konferencer, interviews med politikere og nøglepersoner indenfor handicap- og revalideringsområdet, reportager fra institutioner, portrætter af brugere mm
Fyens Stiftstidende Freelance ophold
på redaktionerne i Assens, Nyborg og Odense
Boligkontoret Danmark

Magasinet “BoDanmark”
Artikler og fotooptagelser gennem 18 måneder om fynske boligemner

Bladmægleren
København

Artikler og fotos
om fynske og vestsjællandske erhvervsemner til udgivelserne “Erhvervs Nyt” og “Produktions Nyt”

BUPL Fyns Amt Fagbladet BUPL Information
Reportager og interviews fra bl.a fynske daghjem og fritidshjem. Udgives af BUPL Fyns Amt
Danisco A/S Danisco Magasinet
Artikler om bl.a det danske erhvervslivs brug af dansk sukker i produktionen mm. Også artikler til “Danisco Nyt” (internt personaleblad) og “Sukkertoppen” (De Danske Sukkerfabrikker)
Rådet for større Færdselssikkerhed Bladet “Trafikanten”
Uddeles til skolepatruljer, artikler med fynske skolebørn, fynsk politi m.fl om skolepatruljers arbejde
Ergo- og Fysioterapeutskolen Odense Pressemeddelelser
udarbejdet og udsendt
Grafisk Arbejdsgiverforening Magasinet “De Grafiske Fag”
Artikler om de erhvervshæmmede på arbejdsmarkedet, bl.a på Lego og Danfoss
Senior Magasinet Reportager
fra ældreboliger i udvalgte fynske kommuner
EUC Faaborg En informationspolitik
og udsendelse af pressemeddelelser for et efteruddannelsesprojekt koordineret af EUC Faaborg
SiD Ringe 75 års jubilæums-skrift
(24 sider, A5)
Skrev artikler og redigerede indlæg
Entreprenøren Magasinet “Entreprenøren
Artikler om bl.a ingeniøruddannelserne, danske ingeniørstuderendes praktik i udlandet mm
Mundgodten A/S Pressemeddelelser
oplæg om intern og ekstern informationspolitik
Dansk Ungdoms Fællesråd Publikationen “Kontakt til Pressen”
(28 sider, A5)
Tekst om pressekontakt. Publikation til internt brug i DUFs medlemsorganisationer
City Avisen Odense Artikler om bl.a boligformer
Søndagsavisen Fyn Artikler i flere omgange
om fynske emner til den fynske udgave
LO Fyn Dækning af konferencen
“Fremtidens tillidsrepræsentant”, efterfølgende artikler i diverse LO-blade (arr. af LO Fyn)
Alle opgaver er løst gennem mit freelancebureau

Fyns Pressekontor
Torvegade 1, 2.sal
5000 Odense C
fra 1996:
Overgade 54
5000 Odense C