Udtalelser i uddrag

Odense Tekniske Skole
Jeppe Carlsen
direktionssekretariatet
2007
ANSVAR FOR HJEMMESIDE
Knud Erik Heselaa Nielsen har som webmaster haft ansvaret for skolens hjemmeside, og har bidraget med en række nye komponenter på hjemmesiden, blandt andet et nyhedsmodul, et pressemodul og en månedlig hilsen fra direktøren, og sideløbende hermed deltaget i udviklingen af en ny hjemmeside. Af væsen er Knud Erik venlig, omgængelig og imødekommende.
WebLab ApS
Peter Staubrandt
konsulent
2001
EN VIGTIG MEDSPILLER
Knud Erik Heselaa Nielsen har demonstreret en god evne til at overskue, strukturere og formidle information. Det er vores helt klare opfattelse, at Knud Erik er en vigtig medspiller, når det gælder om at få planlagt strategier ift. internettet som medie.
Odense Kommune
Malene Truelsen
webkoordinator
2001
IDEMAND OG SPARRINGSPARTNER
Vi kan på det varmeste anbefale Knud Erik Heselaa Nielsen som en struktureret, tålmodig og dygtig webmedarbejder. Han har skabt et brugervenligt design for forvaltningens Ledelses-Informations-System (LIS), og har desuden virket som idemand og sparringspartner ift. hjemmesider.
Fyns Amt
Sten Nørskov Laursen
direktør
1992
KOMMUNIKATIONSPLANER
Knud Erik Heselaa Nielsen var i stand til - og altid parat til - at indgå i løsningen af de forskellige informations- og kommunikationsopgaver. I perioden efteruddannede han sig i kommunikationsplaner, og bistod efterfølgende flere institutioner med en sådan.
Roskilde Amt
E. Verwohlt
amtsdirektør
1990
MANGEARTEDE OPGAVER
I ansættelsesperioden har Knud Erik Heselaa Nielsen løst de mangeartede opgaver, der påhviler informationsmedarbejderen, på en for Roskilde Amt helt tilfredsstillende måde
Kalundborg Nærradio
Mette Voss
bestyrelsesformand
1989
KAN INSPIRERE
Knud Erik Heselaa Nielsen har været stationsleder for Kalundborg Nærradio (KNR). Vi valgte ham på grund af hans evne til at formidle fagligt såvel som politisk stof på en seriøs og meget fin måde. Vi betragter ham som en dygtig journalist, der kan inspirere frivillige medarbejdere. Han er rolig og velafbalanceret at omgås
Kalundborg Folkeblad
Jørgen Jensen
chefredaktør
1988
NÆSE FOR NYHEDER
Han passede på alle måder sit arbejde dygtigt og samvittighedsfuldt, med god næse for nyhederne og evnen til at opbygge et godt kildenet
Ringkjøbing Amts Dagblad
Sven Hersbøll
egnsredaktør
1983
IDERIG OG GRUNDIG
Vi har været meget godt tilfreds med samarbejdet med Heselaa; han er i besiddelse af en rummelig baggrundsviden og en utvivlsom interesse for sit fag, er iderig og grundig i sit arbejde. Han har vist en god evne til at snakke med folk, og har i de forløbne år skaffet sig mange gode kontakter på egnen.