WebPilot uddannelsen

WEB PILOT

Hvem Deltagere med en akademisk eller anden videregående uddannelse
Hvad En supplerende uddannelse på ni måneder til webPilot
Hvor Hos IT-virksomheden weblab i Odense, Kochsgade 31C, med 20 ansatte
Hvorfor For at imødekomme behovet for medarbejdere med IT-komptence og jobprofiler som f.ex.:
 
  • Webudvikler
  • Webdesigner
  • Webmaster
 
Hvordan Klasseundervisning krydret med gruppearbejde, øvelser, cases og eksamensprojekt (fire uger). Afsluttende to måneders praktik i virksomhed
Hvornår Fra 15. januar 2001 til 15. oktober 2001
 

MODULER

 
Teambuilding Teamets roller, dine bidrag, gode
tips mm
Projektledelse Planlægning, styring, estimering, kvalitetsparametre, kravsspecifikation
Konsulentrollen Hvad er en konsulent, præsentation
Windows Grundlæggende windowsteknik, internetværktøjer
Internettet Historie, hvordan fungerer nettet, browsere, søgemaskiner
HTML Opbygning af dokument, elementer, attributter, værdier, cascading style sheet
Front Page FrontPage som webeditor, oprettelse af websites
Grafik og webdesign Adobe Photoshop 5.5, godt webdesign, grafik på internettet
Javascript Syntaks, objekter,
metoder, kontrolstrukturer, validering af formularfelter
Databaser Grundlæggende databasebegreber, normalisering, SQL, datatyper, ER-diagrammer, Access, MySQL
Programmering VBScript, client- og serverside scripting, objekter og komponenter, sessions,
cookies, ADO, file-system-object, java(introduktion
Egen hjemmeside Databasegenereret hjemmeside baseret på egen CV. Forløberen for dette website
Eksamenscase Databasegenereret hjemmeside for plakat- og kunstbutikken Guernic@ baseret på ASP og Access
Praktik Praktik hos Odense Kommune, Kultur- og Socialforvaltningen. Arbejdede bl.a. med HTML/SAS og grafikdelen af ledelses- Informations- Systemet LIS  
 

KURSUSBEVIS

 
Henrik Nielsen, direktør
Peter Staubrandt, instruktør
I perioden fra den 15.01.2001 til den 12.10.2001 har Knud Erik Heselaa Nielsen deltaget på uddannelsen til WebPilot. Uddannelsens overordnede formål har været at give kursisten færdigheder indenfor forskellige web-teknologier. Hovedvægten har ligget på avanceret webprogrammering (ASP/ADO, JavaScript og SQL), hvilket har sat deltageren i stand til at lave et databasestyret web-site. Uddannelsesforløbet har desuden dels givet deltageren indsigt i projektledelse, dels i hvorledes et brugervenligt webdesign opbygges.
  Dato: 12. oktober 2001
 

UDTALELSE

 
Peter Staubrandt, instruktør
Birgitte Larsson, instruktør
Hovedvægten på WebPilot-uddannelsen lå på avanceret webprogrammering (HTML, ASP, SQL og JavaScript), databasedesign, projektarbejde samt webdesign. Kursisten er efter endt kursus i stand til at udarbejde en Internet-, intranet- eller extranet-løsning. Kurset har givet de nødvendige redskaber til at gennemføre et projekts analyse-, design- og implementeringsfase. Uddannelsen er målrettet mod tre jobprofiler: webudvikler, webdesigner eller projektleder hhv. -koordinator.
  Det er vores indtryk, at Knud Erik Heselaa Nielsen hovedsaglig har sin styrke inden for projektledelse. Knud Erik Heselaa Nielsens journalistiske baggrund er kommet klart til udtryk gennem uddannelsen, idet han har demonstreret en god evne til at overskue, strukturere og formidle information.
  Det er vores helt klare opfattelse, at Knud Erik er en vigtig medspiller, når det gælder om at få planlagt strategier i forhold til Internettet som medie. Det er ligeledes vores indtryk, at Knud Erik vil være velegnet som webmaster eller -redaktør. Knud Erik har gennem sit analytiske væsen og sin erfaring været en stor gevinst for instruktører og medkursister på webPilot-uddannelsen.
  Odense, den 12. oktober 2001